Discover the power of your voice and presence with my exclusive Authority Voice & Presence Program!

 

In this 12-month program, I will be your mentor.

 

With 2 hours of private coaching per month and surprising experiences, we will together search for your unique voice, identity, and presence.

 

Do you recognize yourself in any of these situations?

 

 • You struggle to find the right voice.
 • You feel insecure and have difficulty speaking in public.
 • You want to convey your message more powerfully and exude confidence.
 • You experience voice problems such as cracking and breathing issues.
 • You're already doing events, but they're not going smoothly.

 

With more than 35 years of experience as a voice coach, I have helped celebrities, singers, entrepreneurs, and speakers develop their voice and presence.

 

Speak more powerfully during customer conversations, influencer activities on Instagram, and Zoom calls.

 

Overcome insecurities and convey your message with full confidence.

Improve presentation and webinar skills.

Perform stronger during networking events and live training sessions.

Stand freely and happily on stage with your story in your voice.

 

In my premium program, you receive:

 

 • 2 hours per month of 1-on-1 intensive coaching.
 • Available for coaching whenever you want for your socials/podcast/workshop/event.
 • Personal exclusive surprises that match your development.

 

Are you interested? Send me an email or schedule an introductory meeting.

Invoicing possible in 1, 3, or 5 installments per month, excl. 21% VAT.

 

Investment 12-month program: €30,000,- excl. 21% VAT.

Discover how your voice can result in more success in your business with authority and presence.

 

_______________________________________________________________________________________________

 

Ontdek de kracht van jouw stem en présence met mijn exclusieve Authority Voice & Présence Traject!                    

In dit 12 maanden traject ben ik jouw mentor.

 

Met 2 uur privé-coaching per maand en verrassende experiences, gaan we samen op zoek naar jouw unieke stem,  identiteit en présence.

 

Herken jij jezelf in een van deze situaties?

 

Je worstelt met het vinden van de juiste stem.

Je voelt je onzeker en hebt moeite met spreken in het openbaar.

Je wilt jouw boodschap krachtiger overbrengen en vertrouwen uitstralen.

Je ervaart stemproblemen zoals overslaan en ademhalingsproblemen.

Je doet al events maar ze verlopen stroperig.

 

Met meer dan 35 jaar ervaring als stemcoach, heb ik BN'ers, zangers, ondernemers en sprekers geholpen hun stem en perseance te ontwikkelen. 

 

Krachtiger spreken tijdens klantgesprekken, influencerschap op Instagram, en Zoomcalls.

Overwinnen van onzekerheden en vol vertrouwen je boodschap overbrengen.

Verbeteren van presentatie- en webinarvaardigheden.

Sterker optreden tijdens netwerkbijeenkomsten en live trainingen.

 

Vrij en gelukkig op het podium staan met jouw verhaal in jouw stem.

 

In mijn premium traject ontvang je:

 

 • 2 uur per maand 1-op-1 intensieve coaching.
 • bereikbaar voor coaching wanneer jij dat wilt voor je socials/podcast/workshop/event
 • Persoonlijke exclusieve verrassingen die aansluiten bij jouw ontwikkeling.

 

Ben je geïnteresseerd? Stuur me een mail of plan een kennismakingsgesprek.

Facturatie mogelijk in 1, 3, of 5 termijnen per maand, excl. 21% btw.

 

Investering  12 maanden traject: €30.000,- excl. 21% btw.

Ontdek hoe jouw stem autoriteit en présence kan resulteren in meer succes in je onderneming.